Loënga

Het dorp Loënga ligt ten noorden van Sneek. Het is nu een klein dorp maar vroeger strekte het grondgebied zich uit tot dicht bij Goënga en Scharnegoutum. Ook de wijk Pasveer in Sneek en het gedeelte van de stad achter het parkbos aan de overkant van de trekvaart De Zwette zijn gebouwd op het vroegere grondgebied van Loënga.

Oorspronkelijk viel Loënga onder de gemeente Wymbritseradiel maar door een gemeentelijke herindeling werd het op 1 januari 1984 bij Sneek gevoegd. Tegenwoordig valt het onder de gemeente Súdwest Fryslân.