Kerk

Men vermoedt dat er rond 1335 een kerk in Loënga is gebouwd. Deze was gewijd aan de heilige Sint Nicolaas en de kerkdiensten waren dus katholiek.

Voor de zestiende eeuw was het gebruikelijk dat edelen hun zonen leerden omgaan met wapens, zodat zij konden dienen in de strijd tegen diverse vijanden zoals de Schieringers en de Vetkopers. Na verloop van tijd werden zij echter naar universiteiten gestuurd zodat zij konden studeren. Vooral Duitse universiteiten waren onder hen erg in trek. Velen kwamen zo in aanraking met de leer van Luther en kwamen weer terug als protestant. Thuisgekomen spraken ze veel over de nieuwe leer en zo werden de geesten in Friesland bewerkt. De eigenlijke hervorming kwam pas in 1580, de tijd van de reformatie. Sindsdien is de kerk hervormd tot de afbraak rond 1745.

Nog steeds komen er bij graafwerkzaamheden soms stenen naar boven van de oude kerk.